021-88500161

پرستار بیمار

اول سفیر سلامت

آرامش را با ما تجربه کنید

مراقبت از بیمار

امروزه با توجه به هزینه های بالای بیمارستان ها، خانواده ها ممکن است شرایط بیمارستان را در خانه فراهم کرده و از بیمار خود در منزل نگهداری کنند.

حضور یک پرستار بیمار با تحصیلات مرتبط و آموزش دیده،کمک بسیار بزرگی به خانواده ها و همچنین بیماران عزیز می باشد.پرستار بیمار می تواند از بروز تمامی مشکلات برای بیمار جلوگیری کرده و  استرس و اضطراب خانواده بیمار را کاهش دهد.

همچنین درمورد تزریقات نیز می توان از کارشناسان پرستاری در منزل استفاده کرد. ممکن است به دلایل مختلفی مانند مشکل بودن رفت و آمد بیمار به بیمارستان، هزینه بالای اتاق در بیمارستان،امکان انتقال بیماری و یا طبق نظر و تجویز پزشک و … خانواده ها تصمیم به مراقبت و نگهداری از بیمار در منزل شخصی خودشان بگیرند.

در این شرایط می توانند با یک تماس از بهترین کارشناسان پرستاری برای مراقبت از بیمارشان و یا برای انجام تزریقات استفاده کنند.

جهت مشاوره رایگان، با ما در تماس باشید

ساعت کاری پرستار بیمار

ساعت کاری پرستاران بیمار نیز کاملا بستگی به تجویز پزشک متخصص بیمار و همچنین در خواست خانواده و خود بیمار دارد.پرستاران بیمار می توانند به صورت پرایوت،دائم،موقت از بیمار ها مراقبت کنند.

بدیهی است حضور یک پرستار بیمار می تواند آرامش خاطر را برای افراد نزدیک بیمار رقم زده و از استرس خود بیمار و خانواده شان بکاهد و همچنین روند بهبودی را افزایش دهد.

ما در مرکز اول سفیرسلامت برای اعزام زبده ترین و بهترین کارشناسان پرستاری و همچنین کمک بهیار ها و کمک پرستار ها در خدمت شما هستیم.

وظایف کارشناس پرستاری

برخی از  وظایف کارشناس پرستاری طبق تاییدیه معاونت درمان به شرح زیر است:

1. آشنایی بیمار و خانواده بافضای فیزیکی، تجهیزات و تیم درمان

2. انجام مشاوره پرستاری با بیمار وخانواده درخصوص فرایند های درمانی ومراقبتی جهت کاهش اضطراب

3. پذیرش و تحویل بیمار، مدارک بیمار

4. حفظ و مراقبت از راه هوایی از نظر تهویه تنفسی و اکسیژناسیون

5. تشویق بیمار به سرفه و تنفس عمیق و کمک درانجام فیزیوتراپی تنفسی

6. اتصال مدد جو به  دستگاه تهویه مکانیکی و تنظیم ان با نظر پزشک

7. کنترل و تنظیم پارامتردستگاه ونتیلاتورباتوجه به و ضعیت تنفسی بیمار

8. مانیتورنیگ قلبی از نظر ریتم،تعداد واختلالات ریتم

9. بررسی و کنترل سطح هوشیاری

10. کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت مددجو

11. مراقبت ازIV  Line بیمار واتصال ان به وسایل مربوطه

12. کنترل فشار ورید مرکزی و برقراری میزان جریان داروهای مورد نیازباتوجه به تجویز پزشک

13. ارزیابی عملکرد  chect tube،NGT،سوند فولی وثبت گزارش موارد غیر طبیعی

14. ارزیابی بیمار از نظر هایپو ولمی وهایپر ولمی به منظور تنظیم و تعادل مایعات بدن

15. حفقظ وتامین دمای محیطی و مرکزی بدن بیمار

16. گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر پزشک

17. بررسی ازمایشات روتین بخش وگزارش موارد ضروری به پزشک

18. بررسی وضیعیت عملکرد  تنفسی بیمار

19. انجام ساکشن ترشحات راه هوایی از طریق لوله تراشه ، تراکیاستومی 

20. همکاری درجدا کردن بیمار از تهویه دستگاه تهویه مکانیکی

21. خارج کردن لوله تراشه بانظر پزشک وانجام اکسیژن درمانی با توجه به شرایط بیمار

22. ارزیابی کمی وکیفی ترشحات درن ها و همکاری با پزشک درخارج کردن درن ها

23. تعویض I.V line  وپانسمان ها بر اسا س پروتکل

24. مانیتورینگ وضیعیت انعقادی مدد جووگزارش موارد غیر طبیعی و انجام تدابیر پرستاری

25. مانیتورینگ قلب ،تشخیص دیس ریتمی های مختلف، اطلاع به پزشک درصورت لزوم و انجام اقدامات فوری درصورت بروزدیس ریتمی های خطرناک

26. انجام اینتوباسیون درمواردضروری

27. انجام اقدامات  احیا قلبی وریوی (CPR) 

28. تنظیم وبکار گیری D.C  شوک در موارد ضروری

29. مشاوره وآمادگی مددجو ازنظر جسمی وروحی جهت گذاشتن iABP  

30. همکاری با پزشک در جهت گذاشتن بالن پمپ

31. بکارگیری مراقبتهای پرستاری به هنگام بروز اختلالات شعوری همچون هذیان – توهم – بی قراری حرکتی و…..

32. مراقبت وکنترل بیمار متصل به بالن پمپ از نظر دستگاه وپیشگیری از بروز عوارض

33. ارزیابی مداوم وضعیتIV  لاین های وریدی وشریانی وانجام تدابیر پرستاری ضروری

34. تشخیص وکنترل بی قراری مددجو وبه کارگیری تدابیر پرستاری

35. تنظیم میزان محرک های حسی به منظور تقویت حسی بیمار

36. ارزیابی مبتنی  برمشاهدات وانجام تدابیر پرستاری در راستای پیشگیری وکنترل عوارض ناشی از جراحی

37. ارزیابی وضعیت درد مددجو وارائه تدابیر پرستاری جهت تسکین درد

38. همکاری با تیم درمان در انجام فرایند های تشخیصی ، درمانی وتوانبخشی

39. بررسی وکنترل سطح هوشیاری بیمار

40. ثبت دقیق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده